Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

QueryContent Component'ında Ara Butonuna Bastıktan Sonra Ara Ekranın Açılmaması Nasıl Sağlanabilir?

+1 vote
34 views
QueryContent component'ında ara butonuna bastıktan sonra ara bi rekran açılıyor ve burada gelen sonuçların gösterilmesi için checkbox'ı seçmek gerekiyor.

Bu ara ekran açılmadan, butona basıldıktan sonra verilerin direk olarak ekranda gösterilmesi nasıl sağlanabilir?
asked Apr 19, 2016 by bilgenasuhdogru Boba Fett (400 points)

1 Answer

+1 vote
Hem buton olsun hem de butona bastığımda herhangi bir ekran açılmadan tüm sonuçlar basılsın gibi bir yapıyı bildiğim kadarıyla yapamıyoruz fakat şöyle alternatif bir yol var. Buton sizin için önemli değilse eğer butonu kaldırıp tüm sonuçların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için form tasarımında QueryContent' in sağ tarafta açılan özelliklerinden "Tasarım" sekmesi altında "Evet, açılışta sorguyu çalıştır" seçeneğini işaretlerseniz, sorgu, kullanıcıdan bağımsız bir şekilde, kriter olarak verdiğiniz değerlerin değişimine göre çalışacaktır.

Aslında butonun ve ara ekranın amacı şu; kullanıcıya, sonuç olarak dönen veri içerisinden bazı verileri seçtirme ve ekrana bastırma opsiyonu veriyoruz ama hep gelen tüm veriyi ekrana bastıracaksanız o zaman herhangi bir buton koymanıza gerek yok. Sorgunun arka tarafta çalışması yeterlidir.
answered Apr 20, 2016 by Bahadır Kırdan Luke Skywalker (4,300 points)
edited Apr 20, 2016 by Bahadır Kırdan
...