Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Formda Nasıl Kişi Atarım?

0 votes
39 views
Text içinde click özelliği kullanılmadan direkt olarak ilgili kişiyi nasıl çekebilirim? Diğer bir deyişle form giriş yapan kişinin adıyla açılmalı ve değişmemeli.
asked Apr 12, 2016 by anonymous

1 Answer

0 votes
 
Best answer
Bu soru işinizi görecektir.

http://answers.emakin.com/46/identity-picker-default-olarak-ba%C5%9Flatan%C4%B1n-isminin-gelmesi

Formdaki alanların değişmemesi için bölüm tanımlamaları yapıp bu bölümlerin hangi adımlarda görünür/gizli/değiştirilebilir olduğunu tanımlayabilirsiniz.

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Row+Layout+Content

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Screens
answered Apr 12, 2016 by cthulhu Luke Skywalker (4,210 points)
...