Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
59 views

Radio Button seçimine göre bir sonraki task için rol ataması yapmak istiyorum. Seçimin değerine göre nasıl bir rol script yazmam gerekiyor?

by Chewbacca (200 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

İlgili iş adımının role script'inde, formun xml'indeki radio button ile ilgili bölümü kontrol ederek bir if else yapısı içinde farklı kişilere atama yapabilirsiniz.
Aşağıda basit bir örnek paylaştım.

var value = $Xml.Evaluate('xpath_of_radiobutton');

if(value == 1) {
    $Membership.Get('56c1f4d0-e3f5-4101-b3a8-20b19b0c31ec');
} else if(value == 2){
    $Membership.Get('c7235232-29fe-45be-9323-54a99d97d5f6');
}

Pozisyona göre kişilere atama yapmak için aşağıdaki dokümandan faydalanabilirsiniz:
http://wiki.emakin.com/display/EMK/$Membership

by C-3PO (2.7k points)
selected by
...