Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
145 views

Merhabasüreçte dosya alanını çoklanan yapıda yapıyorum. Birden fazla adımda da zorunlu olsun istiyorum. Fakat ilk kullanıcı dosya eklediği zaman kontrolü yok sayıyor çünkü bir kere yüklenmiş oluyor. Bunu nasıl çözebilirim. Teşekkürler.

by Han Solo (1.1k points)

2 Answers

0 votes
 
Best answer

dosya alanı doldurulmuşsa doğrulama kuralının çalışmaması normal. anladığım kadarıyla aynı tabloya her adımda yeni bir dosya eklenmesini istiyorsunuz. eğer böyleyse form verisine hangi adımda bulunulduğunu tutan bir alan ekleyip kuralı da bu bilgiye göre dosya kontrolüne değil bir üstündeki tablo kontrolune yazmanız gerekir. Böyle durumlarda silinen satırları da kontrol etmek gerekebilir.

örneğin:
return $Xml.Count('File[(not(@State) or @State != "Deleted") and (WorkOrder > $poolRoot/CurrentWorkOrder )]') == 0;

by Han Solo (1.7k points)
selected by
0 votes

Merhaba Mesut,

Sorunu tam anlamadım. Çoklanabilir yapıda birden fazla dosya alanı koyduğunda bunların her biri için uyarı gösteriliyor, bu yüzden senin senaryon düşündüğümden farklı sanırım. İlk adımda dosya yüklenmiş bir kontrol için sonraki adımda tekrar validasyon uyarısı göstermesini mi istiyorsun?

by C-3PO (2.7k points)

Merhaba,
Birden fazla dosya eklenmesi için yeni ekle demem lazım yeni ekle butonuna basılmadığı zaman zorunluluk çalışmıyor. İlk kullanıcı eklediği zaman sürecin sonraki adımlarında ikinci ve üçüncü kullanıcı yeni ekle demediği vakit validasyon çalışmıyor.

Merhaba,

Bu validasyonu aksiyona bağlı olan rota üzerindeki validation script bölümünde yapabilirsiniz. Ekran görüntüsünde paylaştığım örnekte dosya ekleme alanının ismi "Single". Bir dosya alanı yeni yaratıldığı zaman State="Temp" attribute'una sahip oluyor. Rota üzerindeki validation scriptte XML evaluate ile bu xpathi kontrol ederek Temp değerine sahip dosya alanlarından en az 1 tane olup olmadığına bakabilirsiniz. Bu işinizi görür mü?

Benim yazdığımda State alanı oluşmamakta:

.
.
< Dosyalar>
< Dosya Caption="2.txt">744cd9fd-f50a-4c7f-a536-2c933bfece62
< Dosya Caption="1.jpg">a7e3c5fe-03e9-48bc-ae74-236ad4926433//2.dosya
< /Dosyalar>

Dosya alanı yaratıldıktan sonra form üzerinde aksiyon almadan önce de oluşmuyor mu? Versiyon farkı da olsa bu özelliğin var olması gerekiyor. Versiyonunuz nedir, ya da hangi ortamda deniyorsunuz?

...