Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Query Content ile Gruplama, Count ve Sum İşlem Sonuçları Ara Yüze Gelmesi Sağlanır?

0 votes
43 views

Merhaba,

Formda kullandığım bir query content te tablodaki verileri gruplayarak, sayarak veya toplayarak nasıl ara yüze gelmesini sağlayabilirim? Teşekkürler.

asked Jan 16, 2017 by omerdolgun Han Solo (1,360 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Merhaba,

Aşağıdaki link üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Query Content

answered Jan 18, 2017 by cthulhu Luke Skywalker (4,210 points)
selected Jan 19, 2017 by omerdolgun
...