Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Query Content Component'ında Belli Aralıklardaki Verileri (ROWNUM gibi) Nasıl Çekebiliriz?

0 votes
45 views

Ekranda kullandığımız Query content componentı maksimum 500 kayıt getiriyor, fakat bizim tablodaki 2000 kaydı görüntüleme ihtiyacımız bulunuyor.

Bunu nasıl sağlayabiliriz?

Sağlayamıyorsak, SQL’deki belirli ROWNUM değerleri için nasıl sorgu yazabiliriz?

asked Nov 23, 2016 by bilgenasuhdogru Boba Fett (400 points)

1 Answer

+1 vote

Query tanımı üzerindeki Start ve MaxLength özelliklerini değiştirerek görüntülenecek istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

<Query Name="" Start="0" MaxLength="10">
...
 </Query>

Eğer sonuçları TableContent ile görüntülüyorsanız, büyük kayıt sayılarında performans sıkıntısı yaşanabilir. Bunun yerine sayfalama gibi özellikleri olan ama biraz daha kısıtlı yeteneklerle benzer şekilde çalışan DataTable component'ini kullanabilirsiniz.

answered Nov 23, 2016 by ertan.tike Han Solo (1,570 points)

Merhaba, start ı değiştirsem de ekrana hep aynı kayıtları getiriyor. Bu özellik doğru çalışmıyor olabilir mi?
Elimdeki kodları ve ekran sonuçlarını da gönderebilirim.

...