Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
66 views

Merhaba,
Başlangıç taskında QueryContent ile DB den forma veri çekiyorum. Ancak süreci ilerlettiğimde bu veriler form üzerinde taşınmıyor; sonraki tasklarda from boş geliyor. Bu verilerin form üzerinde taşınmasını nasıl sağlayabilirim? Teşekkürler.

by Han Solo (1.4k points)

2 Answers

+1 vote
 
Best answer

Verilerin form verisine yüklendiğine eminseniz ve sonraki task 'ta ekranda gözükmüyorsa. Sonraki taskın formu yüklenirken, tekrar arama çalışıp bu sefer form verisini temizliyor olabilir.

by C-3PO (2.3k points)
selected by
+2 votes

Merhaba;

QueryContent bir form kontrolü, dolayısıyla veriyi başlangıç adımında değil de, form açıldığında çekiyorsunuz yanlış anlamadıysam? Bu durumda çekmiş olduğunuz veriyi form datanıza yansıtmanız gerekmekte. Bunun için de, QueryContent'teki kolon tanımlarındaki xpath bölümünü kullanabilirsiniz.

<Column Name="Employee.Organization.Code">
      <Properties>
        <XPath Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[Person/SirketKod]]></XPath>
      </Properties>
 </Column>

Bu örnekte, veritabanındaki Employee.Organization.Code alanı form verisindeki Person/SirketKod alanına eşleştiriliyor.

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Query Content

by Luke Skywalker (4.2k points)
...