Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
52 views

Merhaba,
Bir form alnında(YetkiliMail) mail atmak istediğimiz kişileri yazıyoruz. $Massages.New fonksiyonuyla da bu kişilere mail atmak istiyoruz. Form alanına birbirinden noktalı virgül ile ayrılacak şekilde birden çok kişi yazıldığında sadece sondaki kişiye mail gidiyor. Hepsine göndermeyi nasıl sağlayabiliriz? Halihazırdaki kod parçacığı aşağıdaki gibi:

var toaddress = $Xml.Evaluate ( 'YetkiliMail' );
var mail = $Messages.New( toaddress, 'Mail Konusu ', 'Mail içeriği');
mail.From = "ornek@mkk.com.tr";
mail.Send('mail');

Teşekkür ederim.

by Han Solo (1.4k points)
edited by

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Selamlar, aşağıda birden fazla kişiye gönderim yapan örnek kod ekliyorum. Bu örnek üzerinden gidebilirsiniz.

var msg = $Messages.New();
  
msg.Subject = $Xml.Evaluate('Subject');
msg.Body = $Xml.Evaluate('Body');
msg.DeleteAfter = $Calendar.AddDays($Calendar.Today,30);

$Xml.SelectAll("To/Address", function(adr) {
  
  var type = adr.Evaluate('Type/Code');
  
  if (type === 'To') {
  	msg.To(adr.Evaluate('EMailAddress'));
  } else if (type === 'CC') {
  	msg.CC(adr.Evaluate('EMailAddress'));
  } else if (type === 'BCC') {
  	msg.BCC(adr.Evaluate('EMailAddress'));
  }
  
});

$Xml.SelectAll("Attachments/Attachment", function(att) {
  msg.AttachFile(att.Evaluate('File'));
});

msg.Send();
by Han Solo (1.6k points)
selected by
...