Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

+1 vote
51 views

Mail ile bir süreci başlatmak istiyorum, bu konuda uygulayabileceğim bir metod var mıdır?

by Boba Fett (460 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Mailleri okuyan bir web servisi yazmanız gerekiyor. Daha sonra Emakin 'de bir süreç yapıp o süreçteki bir görevi modül/komut otomasyonu olarak tipini işaretleyiniz. Aynı zamanda bu modül görevini başlangıç görevi yapıp, değerlendirme özelliğini kullanarak belli sürelerde mailleri okuyan web servisini çağırarak yeni bir mail geldiğinde aksiyon seçerek ilerletin.

Değerlendirme Kodu

//Mail Okuma Web Servisine Bağlan

if ( mailVar ) {
  
  $WorkItem.SelectedAction = 'Tamam';
}

Takvim Ayarı

<Schedule Name="">
  <Rule Type="Hourly">
    <Duration>00:10:00</Duration>
  </Rule>
</Schedule>

by C-3PO (2.3k points)
selected by
...