Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
36 views

Merhaba sürecin verilerini Sql e kaydediyorum ve daha sonra rapor çekmek için o kayıtları çağırıyorum. Rapor ortamında ARA dediğimde ön izleme şeklinde listelenen kayıtlara tümünü seç deyip TAMAM a basınca hiç bir kayıt ekrana düşmüyor. Sizce bu sorun neden kaynaklı olabilir.

Arama kısmında süre. içerisine yazdığım kod:

<![CDATA[Ilanlar]]> <![CDATA[IlanDetay]]> <![CDATA[FormNo]]> <![CDATA[Form No]]> <![CDATA[Statu]]> <![CDATA[Statu]]> <![CDATA[Durum]]> <![CDATA[Durum]]> <![CDATA[WorkItemId]]> <![CDATA[BaslangicTarihi]]> <![CDATA[BaslangicTarihi]]> <![CDATA[BitisTarihi]]> <![CDATA[BitisTarihi]]> <![CDATA[{{Filtre/Tarih1}}]]> <![CDATA[]]> <![CDATA[{{Filtre/Tarih2}}]]> <![CDATA[]]> <![CDATA[{{Filtre/FormNo}}]]> <![CDATA[]]> <![CDATA[{{Filtre/Durum}}]]> <![CDATA[]]> <![CDATA[{{Filtre/Statu}}]]> <![CDATA[]]>
<SubQueries/>

by Han Solo (1.1k points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Yazılan sorguda tablodan alınmak istenen kolonların, veri yapısındaki hangi alanlara yazılacağını belirtmeniz gerekiyor. Aşağıdaki örnekte Column nodlarının içerisindeki Properties nodunda XPath bulunuyor. Oraya yazılacak xpath değeri kolondan gelecek verinin, veri yapısındaki hangi alana yazılacağını tarifliyor.

<Query Name="" Start="0" MaxLength="-1">
  <Parameters>
    <TargetSchema Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[HR]]></TargetSchema>
    <TargetTable Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[Users]]></TargetTable>
    <IncludeAllColumns Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[True]]></IncludeAllColumns>
  </Parameters>
  <Columns>
    <Column Name="Person.Name" Formula="None">
      <Properties>
        <XPath Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[Person/Name]]></XPath>
      </Properties>
    </Column>
    <Column Name="Person.Surname" Formula="None">
      <Properties>
        <XPath Type="System.String, mscorlib"><![CDATA[Person/Surname]]></XPath>
      </Properties>
    </Column>
by C-3PO (2.3k points)
selected by
...