Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
34 views
Ekranın çıktısını alırken, formdaki bazı alanların çıktıda görülmemesini nasıl sağlayabiliriz?

Örneğin formdaki bir açıklama alanının çıktıda gösterilmemesini istiyoruz.
by Boba Fett (400 points)

1 Answer

0 votes

Merhaba,

Formatting Rule içerisinde $PrintMode isimli değişkeni kullanarak istediğiniz bölümleri bu değişkene göre düzenleyebilirsiniz. 

by C-3PO (2.7k points)
örnek verebilir misiniz, formatting rule a nasıl ulaşacağız ve  $PrintMode  değişkenini nasıl kullanabiliriz?

Görünmesini istemediğiniz bölüm içinde yeni bir Formatting Rule (Biçimlendirme Kuralı) tanımladıktan sonra; Gizle alanını Evet şeklinde seçin, ve script içerisine aşağıdaki kodu yapıştırmanız yeterli olacaktır.

return $PrintMode;
...