Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
77 views

Tip olarak oluşturulmuş bir bölümden verileri okumak için xpath nasıl yazılmalıdır?
Örn:
Elemanlar                                                                                                         Tipler

>Fatura                                                                                                             >MalHizmetTip

    >>MalHizmetBilgisi                                                                                            >>BirimFiyat

           >>>MalHizmet(içerisinde MalHizmetTip çağırılmış.)                                       >>Miktar

                                                                                                                              >>MalHizmetTutari

Buradaki BirimFiyat , Miktar , MalHizmetTutari nın xpathleri nedir?

MalHizmetBilgisi/BirimFiyat       

MalHizmetBilgisi/Miktar

MalHizmetBilgisi/MalHizmetTutari  olarak görmüyor nedendir?

by Ackbar (320 points)

1 Answer

0 votes
Tipler, form verisini tanımlarken daha düzenli ve kolay tanımlaman için var. Form verisi oluşurken, tanımda verdiğin alan isimlerini kullanır. Dolayısıyla, form açıldığında ekranın altında gördüğün Xml butonuna basarak oluşan form verisini görebilirsin ve buna göre sorgularını yazabilirsin.

Yukarıda yazdığın örnek için MalHizmetBilgisi/MalHizmet/BirimFiyat/Miktar şeklinde gitmen gerekir. Yalnız anladığım MalHizmet çoklayan bir element, bu durumda sorgunu yaparken bunu da göz önünde bulundurmanda fayda olacaktır.
by Luke Skywalker (4.2k points)
Çoklayan bir elementte hafızadaki bir üstte girilen değilde her seferinde yazılan değerleri ayrı ayrı nasıl okutabilirim?
$Xml.SelectAll("MalHizmetBilgisi/MalHizmet", function() {
  var miktar = this.Evaluate('BirimFiyat/Miktar');
});

Yukarıdaki kod parçası tüm MalHizmet element lerini dolaşır.
$Xml.Live yerine bunu kullanabiliriz o zaman öyle mi?
nerede kullanacağına göre değişir. Eğer form üzerinde ihtiyacın varsa bunu $Xml.Live metodu ile yapman lazım.

$Xml.Live("MalHizmetBilgisi/MalHizmet", function() {
  var miktar = this.Evaluate('BirimFiyat/Miktar');
});

bu sana, değişen elemente erişmeni sağlar.
Şu şekilde element değiştiği zaman son haliyle okuyacak ayrıca da çoklayan bir grup oldugu için bitane daha açtığımda ona girdiğim değerle bir üstteki değerin çakışmaması lazım nasıl yapabilrim bunu
Yukarıda yazdığım gibi $Xml.Live metodu ile yapabilirsin.
Öyle denedim ama bir üstteki veriyi yine alta kendisi otomatik yazıyor.
...