Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
52 views
Dropdown 'da Sabit liste oluşturduğumda sadece en son yazdığım veriyi okuyabiliyorum.Neden kaynaklanıyor olabilir.

Birde sabit listeyi oluştururken herhangi bir değer vermek zorunda mıyız boş bıraksak olur mu?
True , False gibi değer mi veriyoruz ?
by Ackbar (320 points)

1 Answer

0 votes
sabit listedeki değer alanlarının hepsi aynı ise böyle bir durum oluşabilir veya formun eski hali cache'de kalmıştır, süreci çalıştırmadan önce klasörüne tıklayıp browserı yenilemek form cache'i temizleyecektir.

bu tür kontrollerde veri nerden alınırsa alınsın (sabit liste, veri tabanı sorgusu vb...) değer alanlarının tamamı birbirinden farklı verilmelidir.
by Han Solo (1.7k points)
Değer alanlarına ne tür veriler yazıyoruz ?
True False mu?
"bu tür kontrollerde veri nerden alınırsa alınsın (sabit liste, veri tabanı sorgusu vb...) değer alanlarının tamamı birbirinden farklı verilmelidir."
...