Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
68 views
Yaptığımız bir süreci başka bir sürecin içerisine taşıma işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz ?
by Ackbar (320 points)
Daha önceden tasarlanmış bir süreci, sıfırdan açılan yeni bir sürece taşımaktan mı bahsediyorsunuz?
Yani şu şekilde daha önceden hale hazırda kullanılan süreç var buna ek olarak yeni  2 havuzdan oluşan bir  süreç oluşturduk ve bu 2 havuzu diğer sürecin içerisine taşıyıp orada görünmesini istiyorum.
Teşekkür ederim kolaymış çok sağolasın
Taşıdığımda Şu şekilde bi hata alıyorum unknown error occured while creating a new instance Root element BYST not found.

1 Answer

0 votes
Süreç dediğimiz şey aslında Emakin' de Xml olduğu için, taşımak istediğiniz havuzların Xml lerini, ilgili sürecin içinden kopyalayıp diğer sürecin içine yapıştırabilirsiniz.

Havuzları almak istediğiniz sürecin Xml' ini açın. <Pools> etiketi altında açtığınız tüm havuzları <Pool> etiketi ile göreceksiniz. (3 tane havuz açtıysanız 3 tane <Pool> olması gerekiyor) . Kopyalamak istediğiniz havuzları seçin ve esas sürecin Xml' inde yine <Pools> etiketi altına kopyalayın.

Bunu sadece havuz için değil, kopyalamak istediğiniz başka kısımlar için de yapabilirsiniz.
by Luke Skywalker (4.3k points)
Taşıdığımda Şu şekilde bi hata alıyorum unknown error occured while creating a new instance Root element BYST not found.
taşınan sürecinin veri modelini de asıl sürece aktarmak lazım, ama bunu yaparken asıl süreçteki veri modelini bozmamakta lazım. burda BYST isimli elementin eski süreçten alıp asıl sürecin xmlschemas ına aktarılması sorunu çözer.
...