Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
88 views
Süreç sonunda doküman arşivi için oluşturduğumuz, bir html tablo içerisinde resim eklemek istiyoruz.

Bu görseli

<img src=””> kodu ile çekmek için resmi emakin de bir klasör ün içine mi almak gerekir.(Alınıyorsa nasıl?Bunun dosya yolu nedir.Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler
by Ackbar (320 points)

1 Answer

+1 vote
Image olarak eklemek istenen resim için emakin sunucusunun ulaşabildiği herhangi bir internet adresi olması yeterli. Herhangi bir web sunucusu üzerine de bu logoyu koyabilir yada herhangi bir yöntemle resmi bir file olarak sisteme eklerseniz <img src="http://domain.emakin.com/file/<fileid>" /> şeklinde vererek html içerisinde geçilebilir.

Genelde bu tür çözümleri resim dosyasını süreç içerisinde sürecin parametrelerinin düzenleneceği bir pool açarak, form içerisinde kullanıcın kullanmak istediği logo vb. dosyanın upload etmesine izin veriyoruz. Upload edilen dosyanın Id'sini xml veritabanına kaydederek şablondan PDF üretilirken bu Id'yi kullanıyoruz.
by Han Solo (1.6k points)
Web sunucusu üzerinden çektiğimde çok yavaş çıktı üretiyor.Bunu Emakin içerisinde bir dosya olarak nasıl ekleyebiliriz.
...