Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
48 views
$Xml.Live('Konnektor/E-FaturaKon/Sec', function(){

  if(this.EvaluateBoolean('.')){
    this.SetValue('../Fiyat', this.EvaluateNumber('../DBFiyat'));
  }else{
    this.SetValue('../Fiyat', 0);
  }
  
  genelToplamHesapla();
  
});

$Xml.Live('Konnektor/E-FaturaKon/IceriAktarim/Logo-NetsisIceriAktarim/Sec', function(){

  if(this.EvaluateBoolean('.') && this.EvaluateBoolean('./Konnektor/E-FaturaKon/Sec')){  // Burada yukarıdaki konnektor checkbox ı seçili oldugunda
    this.SetValue('../Fiyat', this.EvaluateNumber('../DBFiyat'));                   //Fiyatı getir demek istiyorum
  }else{
    this.SetValue('../Fiyat', 0);
  }
  
  genelToplamHesapla();
  
});

Bu şekilde dinlediğim 2 ayrı koşulu if içerisinde birbirine bağımlı yapmak için && operatörüyle nasıl bir yol verebilirim acaba ? Teşekkürler

by Ackbar (320 points)

1 Answer

+1 vote

Kod içerisinde sorun yok gibi ama sanırım yazılan xpath hatalı.

2. live metodun'da "this" denildiğinde takipe alınmış olan "Sec" noduna bağlı olur. Konnektor nodu en tepede tanımlı ama xpath "./" ile başladığı için "Sec" nodu altında "Konnektor/E-FaturaKon/Sec" aranıyor. this yerine en tepe noda bağlı olan $Xml şeklinde $Xml.EvaluateBoolean('Konnektor/E-FaturaKon/Sec') yazılırsa çözülecektir.

by Han Solo (1.6k points)
...