Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Ayarlar Havuzundaki Herhangi Bir Veride Ki Değişiklik Nasıl Update Edilir?

0 votes
36 views
Ayarlar havuzundan herhangi bir veride ki değişikliği diğer havuzdaki değerde okumak için ne yapıyoruz.
Teşekkürler
asked May 6, 2016 by Makincii Ackbar (320 points)

1 Answer

0 votes

Ayarlar da ana akış gibi bir havuz olduğu için istenildiği gibi tasarlanabilir. Bu durumda Ayarlar havuzunun formundaki veriler istenirse xml veritabanına veya sql tablosuna kaydedilir. Daha sonra farklı bir havuz içerisinden veya farklı bir süreç içerisinden okunabilir.

answered Sep 1, 2016 by Battal C-3PO (2,300 points)
...