Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
58 views
Ayarlar havuzundan herhangi bir veride ki değişikliği diğer havuzdaki değerde okumak için ne yapıyoruz.
Teşekkürler
by Ackbar (320 points)

1 Answer

0 votes

Ayarlar da ana akış gibi bir havuz olduğu için istenildiği gibi tasarlanabilir. Bu durumda Ayarlar havuzunun formundaki veriler istenirse xml veritabanına veya sql tablosuna kaydedilir. Daha sonra farklı bir havuz içerisinden veya farklı bir süreç içerisinden okunabilir.

by C-3PO (2.3k points)
...