Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Bir Süreci Başka Bir Sürecin İçerisine Nasıl Entegre Edebiliriz?

0 votes
42 views
Bir Süreci Başka bir sürecin içerisine nasıl entegre edebiliriz.Teşekkürler.
asked May 6, 2016 by Makincii Ackbar (320 points)
Entegre etmekten kastınız nedir?
Şu şekilde aslında ilk olarak iki havuzu birbiri ile beraber çalışmasını istiyorum.Asıl olan havuzumuzun bir ayarlar havuzu olmalı ve bu ayarlar havuzunda bulunan örneğin modül fiyatı,aktivasyon fiyatı gibi birçok ürünün fiyatları var ve bu fiyatları ileride zamlandığında ayarlardan değiştirip diğerinde otamatik değişmesini istiyorum.Bu şekilde birşeyi nasıl sağlayabiliriz.Bir veritabanı oluşturmalımıyız.Oluşturuyorsak hepsi için ayrı bir tablo oluşturup fiyat mı çekmeliyiz.
Teşekkürler

1 Answer

0 votes
answered Sep 1, 2016 by Battal C-3PO (2,300 points)
...