Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
80 views
Bir Süreci Başka bir sürecin içerisine nasıl entegre edebiliriz.Teşekkürler.
by Ackbar (320 points)
Entegre etmekten kastınız nedir?
Şu şekilde aslında ilk olarak iki havuzu birbiri ile beraber çalışmasını istiyorum.Asıl olan havuzumuzun bir ayarlar havuzu olmalı ve bu ayarlar havuzunda bulunan örneğin modül fiyatı,aktivasyon fiyatı gibi birçok ürünün fiyatları var ve bu fiyatları ileride zamlandığında ayarlardan değiştirip diğerinde otamatik değişmesini istiyorum.Bu şekilde birşeyi nasıl sağlayabiliriz.Bir veritabanı oluşturmalımıyız.Oluşturuyorsak hepsi için ayrı bir tablo oluşturup fiyat mı çekmeliyiz.
Teşekkürler

1 Answer

0 votes
by C-3PO (2.3k points)
...