Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
41 views
Form da veri modelini içerisinde ayrı tanımlanmış bir alanı diğer alanda matematiksel işleme nasıl sokabiliriz.Şu şekilde Sabit bir Birim Fiyat diye bir alan tanımlı olsun  ve her bölümde bu veriyi çarpan olarak kullanmak istiyorum.En üstte 1 Kere yazılacak ve Bbunu altlarda kullanmak istiyorum.

{{(GelenFaturaSayisi+GidenFaturaSayisi)*BirimFiyat)}} yapmak istiyorum ama sonuç dönmüyor.
by Ackbar (320 points)

Please log in or register to answer this question.

...