Welcome to Emakin Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

0 votes
44 views
Merhabalar,

Şu şekilde bir şey yapmak istiyorum,

Text Field alanında yazılı olan bir ürünün sağ ında bir check box bulunup bu kutucuk seçildiğinde sağ da fiyat ının gelmesini , seçimin kaldırıldığında fiyatın kendini 0 (sıfır)'a çekmesini ne tür bir döngüyle sağlayabilirim.Bunun kod u nedir acaba ?
by Ackbar (320 points)

1 Answer

0 votes

Ekrandaki bir alanın bir koşula göre görüntülenmesi istiyorsan, ConditionalContent veya FormattingRule kullanabilirsin.

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Formatting+Rules

http://wiki.emakin.com/display/EMK/Conditional+Content

Ekranda girilen bir değere göre başka bir alanın değerini değiştirmek istiyorsan da FormScript teki $Xml.Bind (veya $Xml.Live) metodlarını kullanabilirsin. Senin sorun için, Checkbox ın bağlı olduğu XmlNode unu form scriptindeki $Xml.Bind metodu ile dinleyerek değeri false olduğunda başka bir alanın değerini değiştirebilirsin. 

http://wiki.emakin.com/display/EMK/XmlNode.Bind

$Xml.Bind('Urun/Secili', function() {
    var urunNode = this.SelectSingle('../.');
    if(!this.EvaluateBoolean('.')) {
      urunNode.SetValue('Fiyat', 0);
    }
});

Ek olarak, değerin sıfır olup olmaması form aşamasında çok kritik değilse, ilgili iş adımının PostWork kısmında da, tüm Urun nodelarını gezerek, seçili olmayanların fiyatlarını 0 yapabilirsin.

by Luke Skywalker (4.2k points)
edited by
...